Το Σωματείο

Το Σωματείο "Κωστοπούλειος Στέγη" έχει ως σκοπό:

α) την περίθαλψη απόρων ατόμων, αμφοτέρων των φύλων, άνω του 60ου έτους της ηλικίας, μη δυνάμενων να εργασθούν λόγω γήρατος

β) τη συντήρηση μη απόρων ατόμων, αμφοτέρων των φύλων, άνω του 60ου έτους της ηλικίας, έναντι καταβολής τροφείων, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες τους και κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου

γ) την περίθαλψη και νοσηλεία ατόμων αμφοτέρων των φύλων, τα οποία πάσχουν από χρόνιες παθήσεις και κινητικά προβλήματα και δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν