Εισαγωγή Ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Α. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

 1. Στις Κλινικές και Ιδρύματα Χρόνιων Παθήσεων γίνονται εισαγωγή άτομα για τα οποία συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι:
 2. Ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ
 3. Αίτηση-δήλωση επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του οικογενειακού του περιβάλλοντος ή αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών
 4. Μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα με χρόνια προβλήματα υγείας
 5. Ανάγκη συστηματικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλευτικής φροντίδας
 6. Οικονομική αδυναμία του ασθενούς ή του οικογενειακού περιβάλλοντος
 7. Δυσμενή οικογενειακή κατάσταση, δηλαδή έλλειψη οικογενειακού περιβάλλοντος ή παντελή αδυναμία για κατ’ οίκον περίθαλψη συμπεριλαμβάνοντας και τις περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος κακοποίησης ή παραμέλησης.

Προτεραιότητα δίνεται στα άτομα που εκτός της ανάγκης νοσηλείας, στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος.

Δεν γίνεται εισαγωγή περιστατικών που χρήζουν ψυχιατρικής περίθαλψης και ειδικότερα όταν είναι περιπατητικά.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση-δήλωση επιθυμίας εισαγωγής του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος ή αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, όταν ο ασθενής, λόγω των προβλημάτων υγείας του, είναι ανίκανος να διαχειριστεί τον εαυτό του.
 2. Γνωμάτευση θεράποντα ιατρού του Νοσοκομείου που νοσηλεύεται ο/η ασθενής, των ιατρών των Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυϊατρεία, Αγροτικά Ιατρεία και ΠΕΔΥ) ή του σχετικού με την πάθηση συμβεβλημένου ή πιστοποιημένου θεράποντα ιατρού. Στη γνωμάτευση θα αναγράφεται η πάθηση του ασθενούς και θα αναλύεται η αναγκαιότητα εισαγωγής σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων.
 3. Βεβαίωση από Κοινωνικό Λειτουργό, όπου θα αναγράφεται η αναγκαιότητα εισαγωγής του ασθενούς σε Κλινική και Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων. Αρμόδιοι Κοινωνικοί Λειτουργοί που συντάσσουν την Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας και χορηγούν την βεβαίωση, είναι οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των Νοσοκομείων για τα περιστατικά που νοσηλεύονται ή των Μονάδων ΠΕΔΥ ή των Κέντρων Υγείας ή των Δήμων. (Γενικά ο Κοινωνικός Λειτουργός, Δημόσιου Φορέα, που παρακολουθεί – γνωρίζει την κοινωνικοοικονομική κατάσταση του ασθενούς και του οικογενειακού περιβάλλοντος του). Η Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας μένει σε ξεχωριστό φάκελο στο Γραφείο της Κοινωνικής Υπηρεσίας που υπηρετούν οι Κοινωνικοί Λειτουργοί και είναι στη διάθεση του ΕΟΠΥΥ σε ενδεχόμενο έλεγχο.
 4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού εφορίας του ασθενούς του προηγούμενου χρόνου (αφορά την Κοινωνική Υπηρεσία).

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 1. Ενημέρωση της Κλινικής για το περιστατικό (τηλ. 23210 21516 & 63777)
 2. Αναγγελία κατά περιφέρεια, από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες που έχει γίνει η έκθεση κοινωνικής έρευνας, αποστέλλοντας  με φαξ την Ιατρική Γνωμάτευση και την βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας των περιστατικών για εισαγωγή σε Κλινική Χρόνιων Παθήσεων στην Περιφερειακή Δ/νση του ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ. Σερρών: Τσέλιος Αστέριος – τηλ. 2321068017, φαξ 2321068023)
 3. Το Κέντρο Αναφοράς ενημερώνει με σειρά προτεραιότητας τις αντίστοιχες κοινωνικές υπηρεσίες που έχουν παραπέμψει τα περιστατικά, για τα κενά κρεβάτια.
 4. Οι Κλινικές Χρόνιων Παθήσεων θα παραλαμβάνουν τα πρωτότυπα της αίτησης, της ιατρικής γνωμάτευσης και της βεβαίωσης κοινωνικής έρευνας που θα συνοδεύουν τον ασθενή.
 5. Επιπλέον για την εισαγωγή του ασθενούς απαιτούνται:
 • Εξετάσεις Αίματος: Γενική, Ουρία, Κρεατινίνη, Σάκχαρο, χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, HbsAg, HIV, RPR, Δείκτες Ηπατίτιδας, anti HCV
 • Γενική Εξέταση Ούρων
 • Ακτινογραφία Θώρακος με γνωμάτευση
 • Φαρμακευτική αγωγή από το θεράποντα ιατρό
 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Συνταγολόγιο – Βιβλιάριο Υγείας
 • Απόκομμα ή Ενημερωτικό Σύνταξης