Εισαγωγή στο τμήμα χρονίων παθήσεων ιδιωτικά

Απαιτείται αίτηση του ασθενούς ή ατόμου του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος ή αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας, ενώ κατά την εισαγωγή του ασθενούς προσκομίζονται τα ακόλουθα:

  • Εξετάσεις Αίματος: Γενική, Ουρία, Κρεατινίνη, Σάκχαρο, χοληστερίνη,
    τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, HbsAg, HIV, RPR, Δείκτες Ηπατίτιδας, anti HCV
  • Γενική Εξέταση Ούρων
  • Ακτινογραφία Θώρακος με γνωμάτευση
  • Φαρμακευτική αγωγή από το θεράποντα ιατρό
  • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • Συνταγολόγιο – Βιβλιάριο Υγείας
  • Απόκομμα ή Ενημερωτικό Σύνταξης